top of page

Wij zijn trots op de resultaten die wij voor en met onze klanten hebben bereikt. Onze klanten en de projecten zijn ons visitekaartje!.

Projecten
NoordZuidLijn.jpg

Onze klanten en projecten

Het managen van projecten is onze expertise. In de loop van de afgelopen jaren hebben wij bijzondere, uitdagende en interessante projecten uitgevoerd met concrete resultaten en blijvende toegevoegde waarde.

Op dit moment zijn wij werkzaam bij:

 • Onderzoeksraad voor Veiligheid                - Advies programmainrichting

 • Metro en Tram Gemeente Amsterdam     - Programmamanagement

 • Wegtunnels Gemeente Amsterdam          - Systems Engineering

 • Idemia                                                           - Transformatie Productielocatie

 • Kanselarij der Nederlandse Orden            - ICT en Veranderprogramma

 • Waterschap Hollandse Delta                     - Innovatie en procesautomatisering

 • Waterschap AA en Maas                            - Advisering innovatieprogramma

 • TNT                                                               - Programmamanagement

In onze projecten combineren wij techniek met verandermanagement, verbinden wij organisaties en organisatieonderdelen en zorgen wij voor innovatie en vernieuwing.

Netwerkevenement

AA en Maas

Netwerkevenement

Wegtunnels

logo-wshd.jpg
Netwerkevenement

Metro

Netwerkevenement

Idemia

Netwerkevenement

Onderzoeksraad

Netwerkevenement

TNT

Netwerkevenement

Van Gelder

NoordZuidLijn.jpg

Lees meer

'Testbedrijf Noord/Zuidlijn'

"Testbedrijf Noord/Zuidlijn"

Algemeen 

Het testbedrijf van de Noord/Zuidlijn betreft het (in ploegendienst) uitvoeren van dynamische systeemintegratietesten over het gehele tracé met de verschillende computer en besturingssystemen, technische installaties, metrovoertuigen, de gebruikers- en beheerorganisatie. Hierbij wordt niet alleen het normale bedrijf gevalideerd, maar ook het verstoord bedrijf, calamiteitenbedrijf en onderhoudsbedrijf op basis op verschillende scenario's die tijdens de exploitatie plaatsvinden of kunnen gebeuren. De testen omvatten de combinatie van Techniek, Organisatie en Processen.

Wat hebben wij gedaan

ResultH heeft leiding gegeven aan het testbedrijf, het opstellen van de testprotocollen en geadviseerd over het meten en evalueren tijdens het testbedrijf.

Resultaat

Door alle partijen gedragen propositie voor de indienststelling van de Noord/Zuidlijn op basis van de uitgevoerde testresultaten

Betrokken partijen

 • Bevoegd gezag

 • Beheerder (Eigendom & Beheer)

 • GVB exploitatie

 • GVB rail services.

 • Aannemerscombinaties VIA, Siemens, Thales, Alstom

 

Diensten

 

 • Programma-management

 • Testmanagement

 • Advisering - Meten en Evalueren

Professionals

 • Ronald Heinis

 • Aart Versendaal

 • Raymond Bossink

Project A
kanselarij.jpg

Lees meer

'Kanselarij der Nederlanse Orden'

"Kanselarij der Nederlandse Orden"

Algemeen 

De Kanselarij der Nederlandse Orden is de organisatie die de ambtelijke ondersteuning levert aan het Kapittel voor de Civiele Orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde. Naast de koninklijke onderscheidingen in Nederland maken ook onderscheidingen in het Caribische gedeelte van het Koninkrijk onderdeel uit van de ondersteuning die door de Kanselarij wordt geleverd.

Voor de uitvoering van haar taken maakt de Kanselarij der Nederlandse Orden (Opdrachtgever) gebruik van het ICT systeem DAISY . Dit systeem bevat gegevens en status van alle aanvragen voor een onderscheiding. Het systeem biedt ondersteuning aan alle gemeenten, provincies en ministeries in Nederland.

Wat hebben wij gedaan

Wij zijn betrokken vanaf de start van het project en hebben met het team de eisen geformuleerd, de specificaties opgesteld, de openbare aanbesteding voor de vervanging van het Decoratie Advies en Informatie Systeem (DAISY) uitgevoerd en de projectorganisatie ingericht. Op dit moment is het project in de uitvoeringsfase, waarbij ResultH verantwoordelijk is voor het projectmanagement en testmanagement. In de komende periode wordt de migratie uitgevoerd, de implementatie gedaan waarin de verschillende gebruiker worden getrained en het beheer en onderhoud wordt georganiseerd.

Resultaat

De resultaten van de eerste fase is een overeengekomen programma van eisen en bijbehorende aanbestedingsdocumenten dit hebben geleid tot gunning van de leverancier

Betrokken partijen

 • Kanselarij der Nederlandse Orden

 • Gemeentes

 • De ICT leverancier

 • Diverse overheidsdiensten

Diensten

 • Programma-management

 • Contractmanagement

 • Testmanagement

 • Eisenmanagement

 • Validatie en Verificatie

Professionals

 • Coen Donders

 • Raymond Bossink

 • Reinier Noppers

Project B
Netwerkevenement

Lees meer

'Hollandse Delta'

"Waterschap Hollandse Delta"

Algemeen 

(tekst)....

Wat hebben wij gedaan

(tekst)...

Resultaat

(tekst)...

Betrokken partijen

 • ...

 • ...

 

Producten

 • ...

 • ...

Diensten

 • ...

 • ...

Project C
bottom of page