·    Senior projectmanagers met een pure passie voor resultaat.

·    Ondernemende consultants die projecten verankeren in de bedrijf strategie.

·    Verbindende leiders voor wie de technologische ontwikkeling geen horizon kent.

 

Lees meer

Artikel 'Visie ResultH'

Onze visie op projecten

 

Projecten staan voor ons nooit op zich, maar zijn een wezenlijk onderdeel van de organisatie. Sterker nog, de invloed van projecten op de algehele bedrijfsstrategie zal in de toekomst steeds groter worden.

Het perspectief van ResultH op de ontwikkelingen van het projectmanagement omspant twee onlosmakelijk met elkaar verbonden onderdelen. Enerzijds zien we dat de positie van projecten binnen organisaties steeds ingrijpender wordt, en anderzijds dat daarmee ook de rol van de projectmanager wezenlijk verandert. 

Onder andere gedreven door de toenemend snelle technologische ontwikkelingen. Hierin liggen kansen en uitdagingen. Maar ook noodzaken, die vaak de scope van het project overtreffen.

Ons antwoord!

De visie van ResultH is dat projectmanagers en -consultants in hun vak moeten ondernemen. Dat betekent verder kijken dan de eigen rol of projectresultaat, maar met oog van bedrijfsbelang. Met een aanpak die zich kenmerkt door meedenken en meedoen. Maar ook meevoelen. Met hoofd, hart en handen

Kernpunten

 • Innovatie en projecten worden steeds belangrijker voor ondernemingen om zicht te onderscheiden.

 • Projecten worden complexer door nieuwe technologische ontwikkelingen en door toenemende samenwerking tussen organisaties.

 • De rol van de projectmanager verandert naar
  projectondernemer

 

Hart

Meevoelen

Invoelen wat de klant wil en intuïtief kunnen meebewegen.

Afstemmen vanuit oprechte betrokkenheid begint dan ook bij gemeenschappelijke doelstellingen. 

Lees meer

Artikel 'Visie ResultH'

Onze aanpak van projecten

ResultH heeft een ondernemende aanpak.

 

Wij verbinden ons aan de opgave en het te bereiken resultaat. Doelstellingen dagen wij uit om deze te overtreffen.

 

De project- en technisch managers van ResultH handelen van nature als ondernemer. Dit betekent dat wij niet alleen kijken naar de directe omgeving, maar ons ook verdiepen in de organisatiedoelstellingen en de behoefte van klant en gebruiker. Hierdoor sluiten de projectresultaten beter aan bij de organisatiedoelstellingen. ResultH heeft veel aandacht voor het bedrijfsbelang en is actief en efficiënt bij het betrekken van de belangrijkste stakeholders van projecten.

Wij kijken verder dan het projectresultaat, om die doelen te behalen die er daadwerkelijk toe doen. Wij verbinden techniek en organisatie, slaan de brug tussen management en eindgebruikers en betrekken de belanghebbenden. Op deze manier bereiken wij het beoogde doel dat wordt omgezet in een positieve impact op de bedrijfsresultaten

Resultaten tellen, niet de uren

...

 • Resultaten tellen niet de uren

 • Verder kijken dan het projectresultaat

 
 

Bewust klein

Door onze organisatie bewust klein op te zetten en te houden blijft het overzichtelijk en blijft het werk efficiënt, flexibel en slagvaardig. Op deze manier blijven wij gericht op het waarmaken van resultaten voor onze klanten.

Onze ervaring met het werken in grote organisatie is de tendens van meer regels, meer controles, meer staf, en meer hiërarchie. Traagheid, starheid en demotivatie zijn veelal het gevolg. Het merendeel van de organisaties hebben grotere en meer bureaucratische organisatievormen vanwege de nadruk op financiële prestaties met als gevolg schaalvergroting, nadruk op efficiëntie, controle en hebben een overmaat aan managers en prestatie indicatoren. Onze focus en aanpak is juist gericht op de resultaten van onze projecten. Dit kunnen wij alleen met volle overgave doen met een kleine groep van professionals, zodat wij ook en met name in grotere organisaties van waarde toevoegen.

Onze organisatie is plat doordat onze ondernemende aanpak in projecten ook in onze organisatievorm is vertaald. Iedereen projectmanager heeft de ruimte, verantwoordelijkheid en bevoegdheid die past bij de rol die hij ook bij onze klanten vervult. Bewust Klein lijkt een tegenstelling in zich te hebben tot de veelal grote projecten en uitdaging waar wij mee te maken hebben. Echter door onze focus op projectmanagement en technische consultancy kunnen wij samen met een netwerk van andere “bewust kleine” gespecialiseerde organisaties complexe vraagstukken aan.

ResultH is kleinschalige organisatie met ervaring in multidisciplinaire projecten.  Wij onderscheiden ons van zowel grootschalige organisatie door onze flexibele en klantgerichte aanpak en bieden een stabiele en bredere dienstverlening dan door zzp-ers wordt geboden.

...

 • 6 professionals

 • samenwerking met specialistische partners

 • Gezamelijk

 

Onze ervaring

De medewerkers van ResultH hebben allen een uitgebreide ervaring in verschillende markten opgedaan bij opdrachtgevers en leveranciers, zowel nationaal als internationaal.

Hierdoor bekijken wij projectopgaven met een brede blik om ons te kunnen focussen op hetgeen wat er echt toe doet.

Wij hebben allen een grote affiniteit met technologische innovatie, en vinden het belangrijk om ons continu te blijven ontwikkelen. Dit doen wij door onze kennis te delen, onderling en daarbuiten en door trainingen en kennisbijeenkomsten.

...

 • jarenlange ervaring

 • multidisciplinair

 • brede blik

 • continu ontwikkelen